Snickarboa i Rämshyttan AB
snickarboa byggnad
Snickarboa ägs av Kjell Vestling. I företaget arbetar också en anställd.

Våra kunder är bl.a. landsting och hjälpmedelcentraler, men även företag och privatpersoner från hela Sverige. Idag är t.ex. Sodexo AB hjälpmedelsservice och LD-Hjälpmedel några av våra kunder. Vi är också anslutna till Hjälpmedelsdatabasen (tidigare Hinfo).

Snickarboa startades 1982 i Borlänge som enskild firma och tillverkade handikapphjälpmedel. Hjälpmedelscentralen i Borlänge hade uttalat önskemål om en förhöjningsklots för möbler. En prototyp tillverkades som sedan blev godkänd för användning. Det var i samband med detta som vår affärsidé skapades, där syftet är att utveckla och tillverka hjälpmedel.

Allt eftersom efterfrågan på våra produkter ökade växte vi ur de gamla lokalerna, och 1986 flyttades verksamheten till nya större lokaler i Rämshyttan. Hösten 1995 ombildades företaget till aktiebolag.

Under årens lopp har vår verksamhet utökats till allt inom möbel- och inredningssnickeri.